Nyt syn på dit liv

De fleste af os er vokset op med tanken om, at vi er vores kroppe, vores arbejde og den religion, som vi praktiserer. Vores liv er forbundet med konstant forandrende ting omkring os, men i vores indre er vi konstant og er i lyset kun i HAM.

I har måske endnu ikke haft så meget opmærksomhed på jeres indre viden, og derfor Hvis I vil gøre det nu, vil I finde jeres indre ”jeg”- den hellige Guds udtryks arv, som aldrig forandrer sig og husker os på hvem vi er i HAM, men som er fængslet inde i disse hele tid fornedrende verdener.

Vi skal forstå, at vores krop kun er midlertidigt til låns som ”transport middel”, og al læring foregår i samkøring af vores ånd,sjæl og essens via J.I.S. kun i HAM.

En dag vil jeres fysiske krop måske hvile sig under gravsten, hvor det vil være indgraveret jeres fødsels og døds datoer, men... Jeres evige sjæl ved, at I er udødelige. Sjælen er uden form og uden grænser ifølge den menneskelige opfattelse, og der hvor der ikke er grænser, er der ikke hverken død eller fødsel. Hele cyklussen gentager sig fra vores skabelse til vores passage via J.I.S. via Transformation Kun i HAM...

Hvis I gerne vil forstå, hvem I er og hvorfor I er her på den måde, skal I starte med at beskrive og sætte ord på jeres indre. Hverken jeres ydre eller jeres fysiske verdens goder er vigtige for HAM. Jeres ankomst fra ingenting i Skabelsen her og nu har betydning for HAM. Når I indser det, holder I op med at tvivle på jeres guddommelige oprindelse og udtryk i HAM. I skal opfatte og vide, at I er en del af HANS intelligente system og at jeres eksistens i DET/systemet har en Guddommelig årsag, begyndelse og mening...

Når I forstår at jeres fysiske verden ikke kun vil forandre sig ved deklaration, men ved udtryk i HAM, vil I begynde at se jer selv og jeres egen Guddommelige essens, og jeres guide i livet vil være jeres spirituelle ”jeg” og ikke jeres demonstrative ”jeg” eller endnu en maske på jeres ansigt. Denne forståelse vil give jer ro og indre fylde. Jeres forhold til den ydre verden vil forandre sig markant, og komme til udtryk via helhed og samhørighed i HAM. Ved hjælp af højere spiritualitet, universalitet, oprigtighed og ydmyghed i bevidsthed vil I være i stand til at udtrykke præcis jeres behov/ønsker til HAM via J.I.S. fysiske verden.

Når I starter med at gå jeres egen vej, Gud har givet jer en spiritual vej der både går gennem dedikation og med formål i Ham, vil I kun forvente, at disse højere spirituelle oplevelser bliver en del af jeres daglig liv:

 • I vil opleve og forstå at alle tilfældigheder er meningsfulde kun i HAM. I vil forstå (får at vide), at der ikke findes tilfældigheder i dette kloge Guds og J.I.S.- Hans Søns system.

 • I vil lære om Hans universelle energi kilder, deres natur og formål gennem at handle og kreere Sammen i Fællesskab Kun i HAM.

 • I vil føle jer elsket i det sublime, i værdighed og i jer selv i HAM. I vil Lede efter og Finde, I vil Søge og Forstå, I vil lade jer blive guidet af guddommelige kræfter til den ægte Guds erkendelse via J.I.S...

 • Følelser af respekt og beundring for jer selv og jeres omgivelser vil vokse i jer. Følelse af respekt til skønhed er i virkeligheden følelser af guddommelig kærlighed via J.I.S. i HAM. Når I fokuserer jeres indre guddommelige energi på den skønhed, der omgiver jer, vil omgivelserne returnere den tilbage til jer i øget mængde i HAM.

 • I vil føle jer forbundet med alt og alt er legemliggjort i HAM. I vil føle, at alt der er skadeligt for et menneske er skadeligt for alle. Ved at ramme en af os, bliver alle andre også ramt. I vil få at vide, at Gud og Hans Søn J.I.S. ikke tilhører nogen religion, sekt eller organisation som IKKE er I HAM.

 • I vil opfatte tingene og vil opføre jer anderledes - Kun i HAM. Når Hans glimt/lys i HAM bliver jeres guide i sjæl og ånd, vil grænsen af jeres spiritualitet,fællesskab og oprigtighed i opfattelsen ekspandere op til Guddommelighedt og Evigt Lys i Alt I Hele HAM.

 • I vil opleve manglende modstand og accept I Alt I Hele Kun HAM. I vil holde op med at kæmpe imod, og lade begivenheder strømme/løbe din vej. Fordi det er Hans Vilje, vil I acceptere det. Gud ved hvad Han gør, og gør altid kun det, der er absolut nødvendigt og bedst for os.

 • I vil lære at kende stilhedens og evighedens kraft,og den salighed den vil give Jer og i Alt i HAM.I vil finde ud af, at det er den største respekt, som man kan give til sig selv, og som man kan give til et andet menneske. Stilhed, Lydhørhed og Evig Sandhed er den største manifestation af universets helligdom via J.I.S. I HAM.

 • I vil opleve, at der eksisterer en spirituel/åndelig løsning på hvert eneste problem, og at alle problemer i virkeligheden kun er lektioner i HAM. Ikke tvang eller hån mod jer. Når I er i fred, værdig og oprigtig, og du bruger tid på at være i stilhed, til at lytte, til at høre, mærke hvem I er, meditere, og lytte oprigtigt til Gud i jer selv… ved at flytte jeres opmærksomhed fra det materielle til jeres indre guddommelighed og udtryk Kun I HAM, vil I få at vide, hvad I skal lave og hvordan I skal handle i enighed, i fællesskab, samhørighed og enkelhed Kun I HAM.

 • Lysten til at eje vil ændre sig til lysten til at dele. På den måde kan I multiplicere jer selv I HAM. Universet vil opfavne jer afhængigt af, hvor meget I vil formå at blive I DET(Universet), Universtets hovedprincip for multiplivcering af energi, erfaring, udtryk, mening og kraft, er deling af det med andre I HAM/ I DET I Helhed via J.I.S. Kun I HAM...

 • Du vil leve et autentisk, anderledes, dedikeret og hengivent liv kun I HAM. Din autenticitet vil være begrundet af indre viden kun i HAM, samt at du ikke er som andre. Du er ærlig over for dig selv og andre og til GUD.

 • Velsignelse vil blive en naturlig hverdagsfølelse I Alt kun I HAM. Velsignelse er et øjeblik af nåde I HAM. Tilstanden af fred med jer selv I HAM kan alle opleve via HAM, kun I HAM.

 • I vil være tilbøjelig til ikke at dømme, men at tilgive i Alt i Det Hele kun i Ham. I vil se på Guds verden med ikke dømmende, ikke bedømmende og undertrykkende blikke i Det Hele Kun i HAM.I vil få lektioner Via J.I.S. i HAM, hvilket I vil være taknemmelige for i Det Hele Kun i HAM. Tilgivelse vil komme nemt til jeres sakral hjerte i HAM samt Fylde i Ham og Vil Frigive Nye Sublime ønsker samt bestræbelser I HAM.

 • Endeløse tranformationer af mening via J.I.S. i HAM vil åbne sig for jer og… nogen af dem vil vække jer i nuet med blikket mod dem, andre skal man fortjene/tjene med ens ægte tjeneste, dedikation samt rejseprocessen via J.I.S. kun i HAM…

  Læs mere på hjemmesiden jis.land eller https://www.patreon.com/jisland

  

Dette indlægs kommentarfoder