Workshop ”Vejen til sig selv”

Hjælp til selvhjælp-workshop ”Vejen til sig selv”

Ånd, sjæl og guddommelig essens er 3 essentielle dele i os, som definerer hvem vi i virkeligheden er som mennesker, hvad vi skal lære her på Jorden, og hvorfor vi er her...

De har alle tre forbindelse med Universet/Den højeste bevidsthed/Gud eller hvad der falder den enkelte naturligt at kalde det.

Jeg kalder det Gud, som for mig er alt omfavnende KÆRLIGHED, HÅB, TRO, TOLERANCE, ACCEPT, TILLID, LYS, RESPEKT, DEN HØJESTE BEVIDSTEHED, VISDOM og meget mere...

For at lære os selv virkelig at kende, skal vi have forbindelse til vores guddommelige essens. Det er det mest sande ærlige billede af os uden masker, tilpasning...

Vi bliver født med den forbindelse, men gennem vores opvækst og selvstændige udvikling kan den desværre blive svækket eller mistet helt...

Årsagerne kan være mange…oftest sker det fordi vi fornægter os selv, og forsøger at tilpasse os krav fra vores omgivelser og gør det der bliver forventet af os mere end lytte til vores egen indre stemme.

På den måde glider vi længere og længere væk fra hvem vi er inderst inde...

Med denne serie af workshops vil jeg gerne invitere dig til at diskutere, dele din erfaring og gå i dybden med forskelligere emner inden for spiritual selvudvikling.

Målet med workshoppen er at give simple redskaber, som kan hjælpe jer med at genskabe og forstærke forbindelsen til jeres guddommelige essens, og på den måde guide jer på vej mod jeres sande jeg...

Hvorfor skal vi anstrenge os for at gøre noget ved det, og hvad får vi ud af det?

Alt vi gør: tænker, spiser, og laver påvirker vores sind, vores krop og vores sanser. Jo renere vi er, jo renere er vores tanker, adfærd og væremåde, og jo bedre forbindelse har vi til vores guddommelige essens. Jo bedre forbindelse vi har til vores guddommelige essens, jo lettere adgang har vi til informationer fra vores indre viden som vores intuition og bevidste og ubevidste tankeprocesser. Med den viden kan vi bedre vælge, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert for os, hvilken vej vi skal gå, og mange andre ting...

Hvorfor gør jeg det? Erfaring viser at vi både lærer og udvikler os bedst, når vi deler tingene med hinanden...

Vi ser tingene fra hver vores synsvinkel. Det er ikke altid at andre ser de samme perspektiver fra vores synsvinkel, og vi kan derfor have forskellige opfattelser af tingene. Ved at dele vores synsvinkler og perspektiver med hinanden kan vi berige hinanden, og muligvis hjælpe hinanden med at finde de manglende puslebrikker i vores spirituelle selvudvikling. For at det kan lade sig gøre, kræver det, at vi er åbne overfor hinanden, og lytter med respekt samt reflekterer over hinandens synspunkter. Resten vil ske automatisk...

Under workshoppen snakker vi også om den karmiske lov, om universets konstruktion, om energetiske forbindelser mellem os og hvordan vi kan etablere energetiske balance i os selv og forblive i balancen samt hvordan vi kan blive opmærksomme på universets beskeder til os, og hvad vi kan bruge dem til og alt mulig andet.

Emnerne, som vi kommer til at diskutere undervejs i workshoppen, er prioriteret i en bestemt rækkefølge. Det er for at give os de mest optimale betingelser for at åbne os gennem processen og fremme udviklingsprocessen...

Emne til næste workshop fortsat: Manglende tillid og tro på - Den  højeste retfærdighed

Hovedårsager til manglende tillid og tro på Den højeste retfærdighed er: fornægtelse af sig selv, undertrykkelse af sig selv, ophøjethed, personliggørelse af situationer og sig selv, hykleri , at have ondt af eller se ned på sig selv, latterliggørelse af sig selv eller andre, fornægtelse af sin egen vej og mission, fordømmelse, inaktivitet, kritisk syn på tingene, manglende tolerance, lediggang og meget andet...

Den afholdes den 23.januar fra kl 19-21 på adressen: Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Tilmeldingsfrist den 15. januar. Tilmelding sker via email: sacratus@sacratus.net

Endelig tilmelding sker efter betaling på 150 kr. i deltager gebyr (dækker lokaleleje-omkostninger, te, frugt og snacks). 

Der er plads til 12 deltagere.

Under workshoppen vil der blive foretaget lydoptagelse af vores diskussioner, som skal bruges til intern læring samt planlægning af næste workshop.

Er det noget for dig?

Jeg glæder mig at se dig til den næste workshop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette indlægs kommentarfoder